دسته بندی کتب: تقدیر
عنوان:      تقدیر
دسته بندی:      عمومی، ادبیات و داستان
شناسه کتاب:      945
نویسنده:      ژرژبلوند ترجمه ذبیح الله منصوری
شابک:      0
انتشارات:      انتشارات یادگار
تعداد صفحات:      192
ثبت کننده در سامانه:      مصطفی جمالی
ایمیل بت کننده:      mostafajamali@yahoo.com
زبان کتاب:      Persian
رتبه کتاب:      0 
عکس روی جلد:      no-img_eng.gif

Reviews

جدیدترین کتاب ها

طراحی سیستم تسیسات و تهویه مطبوع بیمارستانی 200 تخته خوابه
By  

Read Reviews...

ناشناخته های ویندوز 7
By  

Read Reviews...

لیست کتابهای برتر

زبان تخصصی حسابداری (1006)
فایل ها در زبان برنامه نویسی C++ ،C و ++VC (961)
موجودات غیر ارگانیک (945)
Microsoft Exchange Server 2010 (920)
زمانی که باد بوزد (851)
الگوریتمهای مسیریابی (851)
665 پرسش و پاسخ مذهبی (800)
برای تسکین دلهای آسیب دیدگان (779)
عاشق زندگی، شيفته آزادی، شيدای زيبائی (772)
پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی و تعیین اولویت ها (772)